!Stará verze prohlížeče

Používáte starou verzi prohlížeče Internet Explorer pro který není tento web plně optimalizovaný. Stahněte a nainstalujte si prosím zde nejnovější verzi

EN Microsite
Aktuality
 

sport as a tool for corporate development - offer

sport as a tool for corporate development

 

Nabídněte si! Nabídněte dál!
Skrze sport jsme v projektu IYB Farm formovali pro osobní i profesní život více jak 1500 mladých hráčů z více jak 12ti států světa.
A chceme stejně tak formovat jednotlivce a firemní týmy, aby získaná teorie, kterou předávají mnohá školení a semináře, mohla lépe chápat a uvědomovat si skutečnou praxi akce.

Zájem a společný dialog, přinese produkt, přesně připravený pro potřeby rozvoje.

 

Jak vnímáme Happiness management?

Upřímně řečeno, ono slovo „štěstí" je v tomto spojení dost zavádějíc. Klasik okamžitě použije: „Štěstí! Co je štěstí? Muška jenom zlatá!", ale hlavně se často vyrojí přirovnání k Hippies, sluníčkářům a kdejakým filozofiím. A v naší kotlině je hned mnoho posměchu a kritiky vůči této myšlence.

 

V takovém případě mi obratem vyvstane vzpomínka na Jana Wericha a Velkou předscénu v Baladě z hadrů, kde se pojednává o biblickém Noe, který dostal pokyn od Hospodina, aby postavil na kopci loď. A všichni blbí se mu tenkrát smáli.

 

Ale pojďme k tématu - happiness management.

Raději používáme „management of positive atmosphere", tedy vytváření pozitivní atmosféry. A ani to není přesné.

 

Doba přinesla výrazy jako Happiness expert, Happiness manager, Happiness at Work, Chief Happiness Officer, a určitě přibude mnoho dalších nadstaveb, upgrade.

Ale samotnou podstatu managementu štěstí současná doba nepřinesla, jako něco nového. Je to staré, jak je lidstvo samo. A tak proto i zde si myslím, že se tomu mohou skutečně smát jen blbci.

 

Každý stavitel i zedník ví, že na špatný základ není radno stavět.

Pokud chci vybudovat, budovat, udržet firmu - a chci expandovat, sahat po dobrých zakázkách, mít dobrou kondici i kvalitu. Pokud si přeji, abych byl manažerem roku, nebo přímo o mně psal Forbes - pak musím mít firmu postavenou na dobrém základu!

 

A tím nejhlavnějším prvkem základu firmy jsou lidé!

 

Tam, kde to pochopili, tak se snaží dělat vše pro to, aby měli dobrý, stabilní a spokojený tým lidí. Jsou stále ještě firmy, kde mají lidé za čest, že tam pracují. A stoprocentně ta atmosféra je znát! Ano, nefanděme si, že by v takových firmách nebyli nespokojenci. Protože vždy se najde někdo, komu se nezavděčím a komu především vadí, že musí pracovat. Ale tito lidé jsou nakonec vytěsněni a není to na škodu.

Žel však stále dosti firmám a jejich managementu uniká souvislost s pevným a dobrým základem a kondicí, úspěchem a stabilitou. A čím déle v takové firmě jsou lidé a jejich pohledy, názory, myšlenky, problémy, přehlíženi, tím hůře se pak stav napravuje. A často nakonec nezbyde nic jiného, nežli vyměnit vedoucí, management i samotného pana ředitele. Žel do té doby jsou vytěsněni naopak dobří a důležití lidé.

 

Positivní atmosféra, nebo tomu říkejme pohoda, je odvislá od mnoha aspektů i správně nastavených prvků. Bez dialogu, založeném na důvěře, se k mnohým důležitým prvkům nedostaneme. Ale zde nejde jen o to, že si s někým sedneme, a on řekne, jak to vidí, a já uplatním prvky hodnotícího pohovoru a je vystaráno. Velmi často jde skutečně o úlohu „vrby", kde se přijde člověk vypovídat, „vypustit páru", požádat o radu třeba v komunikačním pracovním zádrhelu, nebo finanční situaci, srovnat si myšlenky,... a nebude mít obavy, že dostane padáka, nebo se jeho upřímností bude bavit celá firma.

 

Dnešní doba narušuje pohodu kdekoho a čímkoliv. Historicky nic nového, ale člověk se změnil. Dříve bral život takový jaký je, dnes potřebuje pomoci. Lidé dnes v zaměstnání tráví více jak třetinu života. Asi je dobré, když si to zaměstnavatelé uvědomí a bude je zajímat, co udělat, aby takový podstatný čas byl efektivní a plnohodnotný.

 

Tento prvek služby tedy do firem patří!

 

A kdo má být ten „happiness expert"?

 

Popravdě řečeno - není jednoduché stanovit zařazení a někdy je to pak horor - zvláště pokud se objeví nevyzrálé mládě s diplomem. Jinde zase sociolog s vlastním pytlem problémů, ale vytříbenou mluvou ze světových seminářů.

 

Zde je potřeba životem zkušeného praktika, který je sám dost positivní na to, aby mohl rozdávat dál, a měl schopnost naslouchat mladým i zralým, sympatickým i posmívaným, ženám i mužům, manuálně i hlavou pracujícím. Takovou univerzitu dává jen život!

 

A pak už si musí jen získat důvěru. Takový expert se nedá nařídit.

 

RUCE Z KAPES

RUCE Z KAPES!

 

Projekt zaměřený na změny v uvažování, vnímání, chápání, přístupu a následnou efektivní práci všech, kteří někoho řídí, vedou a mají za ně zodpovědnost.

Nezdá se nám, že je dosaženo dokonalosti, ačkoliv v její jménu bylo ve firmách již proškoleno desítky a stovky hodin.

 

Ne, projekt nechce říci: „Milí manažeři, převlečte se do montérek a jděte dělat práci za vaše podřízené!"   Je starou a stále platící pravdou, že správný manažer si má vyzkoušet procesy, které řídí a za které má zodpovědnost, ale to dělá proto, aby získal jistotu.

 

Stejně také je stále nevyvrácenou pravdou myšlenka Jonase Ridderstralela: „Většina lidí neopouští společnosti, ale manažery."

 

Jistě, nečekáme, že se ozve generální ředitel, který chce na sobě něco změnit, ale může mít zájem o to, aby vedoucí/mistři týmů v jeho firmě nacházeli rezervy svých potenciálů. /á propós - ve StartUP Team bylo zapojeno několik ředitelů úspěšných firem a tedy se nebojíme ani generálů/

 

Dá se tady asi souhlasit se stále aktuálním prohlášení Zig Ziglara /viceprezidenta Automotive performance company, mitovátora a spisovatele/:Z druhých lidí dostanete to nejlepší tehdy, když vydáte to nejlepší, co je ve vás samotných."

 

A nezdá se nám, že se toto daří ve firmách a týmech naplňovat.

 

Abych vydával to nejlepší co je ve mně, tak musím být v akci - a tedy můžeme říciJe důležité VYNDAT RUCE Z KAPES!

 

A abych jako vedoucí skutečně získal lidi na svou stranu, získal jejich nadšení a zapálení pro věc a společně jsme šli stejným směrem, za stejným cílem a s efektivní hodnotou týmu - pak asi nestačí většina témat, která nabízí množství agentur a vzdělávacích firem a již vůbec ne teorie, kterou vybavují mnohé univerzity.

 

Chce to VYNDAT RUCE Z KAPES a PŘEKOPAT vlastní způsoby - zaběhlé procesy - „uspávající" každodenní režimy. Je důležité VYNDAT RUCE Z KAPES a dostat se do akce, abych skutečně rozuměl lidem - dostal se více a hlouběji do týmu - zlepšil sounáležitost a soudržnost - skutečně byl hybatelem týmu -tvořil, a NE bořil .....

 

Když v roce 1911 byl mladý Winston Churchill jmenován ministrem válečného námořnictva Británie, byl to pro mnohé šok. Měl sice vojenskou akademii, ale námořnictvu nerozuměl a tak často na začátku vydával nelogická nařízení. Ale Churchill byl houževnatý, akční a velmi přemýšlivý. Sám „ruce v kapsách" neměl a donutil se hýbat i všechny pod sebou - celé námořnictvo. Měl myšlenky a skvělou představivost a brzy získal respekt a Britové v první světové válce díky námořnictvu získali i uhájili mnoho.

A z britské historie ještě jeden příběh. Bitva u Trafalgaru. 21. října 1805 se naplnil osud velkého válečníka a geniálního vojevůdce, který byl dlouho v pozemních bitvách úspěšný a silný. Napoleon námořnictvu nerozuměl a špatná rozhodnutí a egoismus rozhodli o jeho osudu. A Británie získala nadvládu nad světovými oceány ve svůj prospěch.

 

 

Legendární trenér amerického fotbalu Bear Bryant říkal: „Jsem jenom obyčejný oráč z Arkansasu, ale naučil jsem se, že je třeba, aby tým byl soudržný - vím, jak kterého hráče povzbudit, jak druhé uklidnit, aby nakonec srdce všech v týmu bilo ve stejném rytmu. Jsou tři zásady, kterých jsem se vždy držel. Když se nedařilo, mohl jsem za to já. Když se dařilo napůl, mohli jsme za to my. A když se dařilo, mohli za to oni."

 

Vedoucí žádného týmu nemůže stát s rukama v kapsách a opírat se o svou funkci!

 

My se snažíme celou dobu působení našeho konzultačního týmu být pomocí v tom, aby firmy měly aktivní, efektivní a soudržné týmy s produktivním vedením.

 

 

Motivace aneb k cíli bez egoismu

Současný život prý potřebuje dravce, sebestřednost a tvrdé lokty, jinak nemá člověk šanci. Nejsou to však jen reklamní cukrátka pro ty, kteří hledají pohodlný rychlovýtah na vrchol, aby mohli rychle posílat svá selfíčka do okolí?

 

Když mohu vyučovat někde týmovou práci, tak mám vždy velkou radost a cítím zodpovědnost. A když mohu skrze sport připravovat děti a mladé lidi pro život, je to velká výzva, která dává šanci naučit už v mladém věku novou generaci stavět základy budoucího úspěchu, ale i života s dobrým charakterem.

Doba a jejích chaos jako by vrážely do vnímání a vztahů lidí klíny, které mají jediný úkol – egoizmus!

A ačkoliv takového egoistu moderní semináře a vzdělávací kurzy přesvědčují, že jde správnou cestou, tak čas většinou ukáže, že tomu tak není.

Třeba vyhořením, třeba osobními problémy a většinou problémy zdravotními. Ale ani dlouhodobé úspěchy či dosažení cílů, se nemusí podařit.

 

Ve svých poznámkách mám slova Chucka Swindolla /americký pastor a pedagog/ která mě zaujala:

„Obýváme společný prostor, ale už dávno nemáme společné zájmy. Jako bychom jeli v nějakém výtahu, kde platí pravidla jako: ‚Jakékoliv rozhovory, úsměvy nebo oční kontakt bez písemného souhlasu vedení jsou zakázány.‘ Ztrácíme vzájemný kontakt! Ubývá motivace pomáhat si, povzbuzovat se, a tím více sloužit bližnímu. Přitom právě tyto věci tvoří základ šťastného, naplněného života.“

 

Myslím si – velmi výstižné a živé.

 

Ale chápu, že mi někdo hned opáčí, že to možná platí pro běžný život, ale v businessu jsou úplně jiné podmínky. Tam není čas, ani místo na pomoc, povzbuzení, ohledy – natož na nějakou službu bližnímu. Buď jdeš tvrdě za cílem, nebo nepřežiješ!

 

No, a já s tím nesouhlasím!

 

Víte, již jsem si tolikrát osahal v praxi, že takto myslící lidé, když dostanou úkol a prostor, tak naskočí a začnou makat, šroubovat – sklopená hlava – a zapomínají na strategii, plán, rozvržení práce a na lidi kolem, kteří patří do týmu. Vždyť přeci každý musí vědět, co má dělat a ono se to potká.

V takových případech si vždy vzpomenu na myšlenku Alberta Einsteina:

„Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.“

Ale přeci jen bych ještě rád do své úvahy přidal jeden příklad, jeden obraz. Vede mě k tomu to tak často používané, že „dnešní business, to je tvrdé a nekompromisní prostředí“.

 

Už ani nevím, z jakého zdroje jsem si dávno zaznamenal myšlenky slavného šerpy, ještě více slavného Edmunda Hillaryho, který se jmenoval Tenzing Norgay.

A snad se mnou bude většina manažerů, lídrů, podnikatelů souhlasit, že výstupy na himalájské velikány nejsou procházkou parkem, jsou tvrdou dřinou a realitou a každá chyba může mít fatální důsledky. Tedy docela dobré srovnání s tím tvrdým businessem, ne?

 

Tenzing ve svých vzpomínkách uvádí: „S každou další úrovní, které jsme dosáhli, bylo potřeba vyššího stupně týmové spolupráce. Jedna skupina se vyčerpala pouhým přemístěním vybavení nahoru pro další skupinu. Tým dvou mužů pracoval na nalezení stezky, vykopání schodů, zajištění provazů, vyčerpával se tím, aby další etapa výstupu byla možná pro druhé. Nešplháš na horu jako je Everest tak, že se pokoušíš sám spěchat napřed nebo soutěžit se svými kamarády. Ne! Postupuješ pomalu a opatrně, v nesobecké týmové spolupráci. Určitě jsem chtěl dosáhnout vrcholu sám; to byla věc, o které jsem snil po celý svůj život. Ale kdyby ten los padl někomu jinému, přijal bych to jako muž, ne jako ufňukanec. Kde bychom Hillary a já byli nebýt těch ostatních? Bez horolezců, kteří stanovili trasu? Bez ostatních šerpů, kteří nesli náklad? Těch, kteří vpředu připravovali cestu? Bylo to pouze díky práci a obětem těchto všech, že jsme měli šanci dostat se na vrchol.“

 

Cítí někdo z těchto slov nějaký egoismus, sobectví, sebestřednost?

Já tedy ne!

 

Ano, většina lidí s obzorem a zájmem ví, kdo to byl Hillary – méně lidí už zná Tenzinga Norgay - asi ještě méně lidí bude znát Novozélanďana George Lowe, který zemřel v roce 2013 jako poslední člen slavné výpravy na Everest – a už asi minimum bude znát jména všech těch dalších členů i obyčejných šerpů. Ale Tenzing s Hillarym dobře věděli, kdo všechno stál za jejich úspěchem a slávou.

 

I toto je motivace i toto jsou důležité myšlenky pro zdravý vývoj manažera, lídra a člověka se snem o velkém cíli.

 

V našem týmu se snažíme takto učit, vést a podporovat ty, kdo se chtějí nechat motivovat a ve stejném duchu se snažím s kouči vést děti a mladé lidi ve sportu.

 

Jsem přesvědčen, že tak to má být a tak je to správné!

Stress Coaching

 

Stres koučink

 

 

Pokud mě „život semele“ nejedná se jen o nějakou chřipku. Syndrom vyhoření, deprese, somatické problémy, apatie, lhostejnost, psychické problémy, ekzémy, partnerské a rodinné problémy,…

 

 

Necháváme věci na poslední chvíli.

Bojíme se jít k psychologovi.

Bojíme se svěřit druhému.

 

Je nám to jedno?

CHYBA!

 

 

Ve firemním týmu je napětí.

Lidé se hádají a nespolupracují.

Roste dusno.

Výkony klesají.

Zaměstnanci se netěší do práce.

Vedoucí neumí naslouchat a nemají důvěru.

Zaměstnanci se nemají kde od-ventilovat.

 

 

Je mi to jako manažerovi či majiteli firmy jedno?

CHYBA!

 

 

Stres koučink má jednu velkou výhodu. Je to služba externího, nezaujatého člověka s praktickými zkušenostmi.

 

Snáze získá důvěru

Je nad věcí

Člověk jej nevnímá jako „psychouše“

Formy dialogu se mohou přizpůsobit tak, aby služba měla výsledek

 

 

Služba může pomoci zaměstnancům i při prožívání těžkých životních situacích, kdy sami nemají kde hledat povzbuzení.

 

Stres koučink může pro firemní týmy připravit vhodnou aktivitu pro snížení napětí – pomoci s řešením firemní kultury – doporučit kroky pro lepší týmovou práci.

 

 

Co stres koučink přináší:

 

- zvýšení sebevědomí i sebeúcty

- projasnění myšlení, zklidnění a zlepšení sebekontroly

- zvýšení fyzické i mentální energie

- snížení úzkosti

- zvýšení motivace

- zlepšení vztahů

- zlepšení komunikace a sdílení se

- zlepšení emoční spokojenosti a pohody

- snížení vnitřního tlaku

aj.

 

 

Pozvěte nás k dialogu a pokusíme se připravit pro vás správné řešení.

Nebojte se a kontaktujte nás:

 

training@startupteam.cz

 

 

Využití služby můžete uhradit formou daru na práci s dětmi a mládeží baseballového klubu „Angels České Budějovice“ – stejně jako pomoci s výstavbou baseballového areálu. StartUP Team je deset let jediným sponzorem rozvojového projektu IYB Farm, kterým prošlo přes 1300 hráčů a trenérů s více jak deseti zemí světa. Tato služba je tedy pomocí „nadruhou“. www.iyb-farmers.com

 

 
 

Každý potřebuje povzbuzení!

 

Ruka na rameni

Možná jste to také četli: "Podle agentury Pew Research Center, tak většina lidí v bohatých zemích nevěří, že se jejich děti budou mít lépe." Na bohatý svět padá blbá nálada.

Dnes běžná móda černých brýlí se dostává i do duší lidí, kteří vidí svět černě.

 

 

Ne, nebudu se zabývat výsledky zkoumání této agentury. Nejen, že je to na několik úvah a hlavně bychom museli vzít více pohledů z mnoha stran. Ale to, že se člověk dostává do područí stresu a nejistoty, to je znát na každém kroku.

Proč?

Čím nahradit ty černé brýle?

 

Často si v takovém případě snažím představit, jak asi uvažovali v pohledu do budoucna lidé v zemích zničených válkou, nebo ti, za kterými klaply brány koncentračních táborů. Věřili ještě v lepší budoucnost?

 

Budoucnost si vytváří sám člověk. Máme ji stále ve svých rukou!

 

Každý den probíhají malé či velké příběhy jednotlivců, rodin, společenství, které jsou zápasy o budoucnost. Ti, kdo se povzbuzovali v koncentračních táborech, dokázali přežít. Tam, kde byla dobrá víra v budoucnost a vzájemné povzbuzení po skončení války nad troskami vlastních zemí, tam dnes jsou ekonomičtí tahouni světa.

Mám rád baseball a snažím se skrze něj vychovávat i děti a mládež, protože je to sport, který dokáže mladé lidi připravit pro život. Tak použiji jeden příběh.

 

Jackieho Robinson, byl prvním hráčem černé pleti, který hrál v nejvyšší americké lize /MLB/. V době velké rasové nenávisti, to bylo velmi těžké. Kdekoliv nastoupil do hry, strhla se sprška projevů nenávisti, posmívání, odmítání. A to, i když jeho výkony přinášely vítězství a zisky jeho klubu. Sebemenší chyba znamenala bouři nevole a pohrdání.

Při jednom zápase na domovském stadionu v Brooklynu, udělal chybu - fanoušci vlastního týmu požadovali jeho odchod – prostě jej chtěli vypískat. Jackie stál v poli u druhé mety – stál tam zhroucený, ponížený – najednou k němu přistoupil bílý spoluhráč Pee Wee Reese - postavil se vedle Jackieho, objal jej a položil mu ruku na rameno. Společně stáli proti fanatickému pískajícímu davu fanoušků. Stadion ztichl. Od té doby nejen začal být Robinson fanoušky uznávaný, ale také sám přiznal, že mu to zachránilo kariéru. Jak Jackie tak „Pee Wee“ vstoupili do baseballové síně slávy.

 

Možná nám podobné příběhy připadají dnes moc „sladké“, ale možná právě proto, dnes žijeme ve stresu, osamění, bázni z budoucnosti. Nedokážeme se povzbuzovat. Nemáme, kdo by nás opravdově a upřímně povzbudil. Asi jsme sobečtí, sebestřední, nebo se prostě stydíme postavit se za druhémo, pomoci.

 

Povzbuzení. Při našich baseballových programech pro děti se snažíme naučit děti vidět se lépe, než o sobě smýšlejí. Zvýšit jim sebevědomí skrze povzbuzení a zjištění jejich vlastních hodnot. Chtít poznat jejich potenciál a využít jej. Chtít posunout laťku jejich potenciálu výše a motivačně se srovnávat s druhými. Umět vytvářet tým a být v něm šťastní. To vše, a mnohé další, jsou nástroje povzbuzení.

 

Každý potřebuje povzbuzení!

 

Mladý, starý, úspěšný, neúspěšný, manažer či dělník. Často se setkávám ve firmách s tím, jak se i nejvyšší manažeři bojí mluvit o sobě a přiznat, že prostě potřebují povzbudit. Třeba jen nasloucháním. Mají představy, že nad ně není, že jim nemá kdo co nového předat. A oni se tak mýlí! Nebo vejdete do výrobní haly, podíváte se na lidi, kteří zde pracují a často již z jejich reakcí a pohledů zjistíte, jak propastná mezera je mezi nimi a vedoucím, vedením. Chybí správný dialog a povzbuzování.

 

A přitom někdy stačí, pro začátek, jen položit ruku na rameno.

 

Tam, v běžném, každodenním životě je potřeba se povzbuzovat a vybudovat tak základ pro lepší budoucnost. Nečekejme povzbuzení od politiků ani těch, kdo se pasují za hvězdy businessu a showbusinessu. Oni jsou závislí na našem povzbuzování v podobě hlasů, mávátek na mítincích, tendenčním nakupování a spotřebě, na zakoupených vstupenkách a vytlačeném důlku na gauči, při sledování TV.

Umějme, chtějme povzbuzovat své děti, umějme položit ruku na rameno tam, kde zůstane člověk osamělý. A pokud sami potřebujeme pomoci, povzbudit, potěšit? Tak hledejme tam, kde je moudrost, laskavost a porozumění. Ne jen gesta, povrchní psychologický servis, moderně se tvářící metoda.

Potom ta budoucnost tak černá nebude.

 

Popřejme si zdar

 

novodobá EPIDEMIE - strach


Podceňovaná nakažlivá nemoc.

 

O možnosti katastrofické epidemie, která si vyžádá mnohamilionové oběti, se dnes dočítáme dost často a pravidelně, a lidstvo již v historii zažilo několik takových ran. Pozor, na infekci nenápadně používanou a zneužívanou!

Každá i běžná infekční choroba je hrozbou. Velmi často místní, regionální, ale lékaři dnes hrozí především možností mutací, na které běžná antibiotika a speciální léky nemusí zabírat, a již v mnoha případech nezabírají, a šíření nákazy může být raketové a její důsledky hrozné, katastrofální.

 

V seznamu infekčních chorob však v současnosti není uvedena nemoc, která začíná bujet a kterou mnozí žel ani za nemoc nepovažují, a v tom je to největší nebezpečí. A přitom tato nemoc je stará jak lidstvo samo.

O to více je důležité si ji pojmenovat, protože je zneužívána mocí, mocnými a těmi, kteří se chtějí chápat otěží lidstva a zotročovat.

 

Je to strach.

Copak? Vybuchli jste smíchem a klepete si na čelo?

Tak aby se ten strach vám jednou nesmál, jako poslední!

 

Už Nietzsche říkal: „Strach lže a ty mu věříš“

 

Manipulace lidí je založena na buzení strachu a obav. A je důležité si uvědomit, že většina těch, kteří vyvolávají strach, jedná tak na základě vlastního strachu. Strachu ze ztráty moci, bohatství, vlivu, slávy, ....

 

Mít obavy, to není nakažlivou nemocí. To nás naopak formuje, vede, chrání, zoceluje i nakonec pomáhá od nakažení strachem. Tím patologickým strachem, který pak plodí nenávist, fanatizmus, hořkost, ztrátu lásky.

 

A jaký lék je proti infekci strachem?

 

Především poznání. Vědět, znát, orientovat se, zajímat se, poznat.

Pokud jsem tím, kdo si dá jen tak něco nakukat. Věříme tomu, protože to říkal ten či onen. Musí to být pravda, protože to říkali v televizi a platí to na celém světě.... To není ten správný přístup!

 

Pozor na katastrofickou epidemii!

 

Albert Einstein zastával názor, že „Každý má dvě možnosti. Jsme buď naplněni láskou..., anebo strachem.“ Od teoretického fyzika je to hodně zajímavá myšlenka. Asi věděl, která z těch variant je lepší a je k životu.

 

Ideologie strachu, osudová rozhodnutí ze strachu, psychické problémy ze strachu, úzkostné stavy. A můžeme pokračovat.


Nedejme se ovládat strachem!

Snížíme tak mocenské a volební preference fanatiků a hlupáků.

Rozšiřme řady těch, kteří chtějí poznávat, vědět a spíše být naplněni láskou.

A tím nemyslím naivní láskou.

.

Služba s přidanou hodnotou.

Naše služby pomáhají tam, kde státní politika selhává a díky korupci se peníze odklánějí tam, kam nemají. Podporujeme nadšení poctivých bláznů v amatérském sportu a práci s dětmi a mládeží. Využijte našich služeb a pomůžete také.

 

z aktuální nabídky

StartUP solution

informační leták

 

Koučink s přidanou hodnotou

Náš sponzoring – děti a mladí lidé

Již osm let jsme jediným aktivním a stálým sponzorem IYB Farm. Projektu, který pracuje s hráči a hráčkami baseballu a softballu v ČR a Střední Evropě. Hlavní věkové kategorie jsou 14-20 let.

IYB Farm je soukromá baseballová farma, která si dala za úkol nejen pracovat s talentovanými hráči, ale také pomáhat regionálním, slabším a začínajícím klubům v podchycení nadšení a schopností u hráčů ve věku, kdy mnoho mladých lidí s aktivním sportem končí a strhává je nicnedělání..

 

Snažíme se je motivovat a naučit skrze sport získávat i vlastnosti, které jim pak v osobním i profesním životě mohou velmi pomoci.

 

Díky naší podpoře a zapojení, můžeme  s IYB Farm každým rokem pořádat prestižní mezinárodní baseballový turnaj IYBST - kde se setkává kolem 300 mladých hráčů z celého světa. Také může IYB Farm již několik let v zimním období pořádat víkendové tréninkové kliniky, kde se účastní hráči z ČR, Slovenska, Polska a Maďarska. V programu IYB Farm jsou zapojeni jedni z nejlepších českých trenérů, kteří pracují a trénují bez nároku na mzdu, a tak vzniká možnost prostředků na účast amerických trenérů, z nichž někteří patří mezi světovou špičku, či mají hráčské zkušenosti z nejvyšší světové soutěže /MLB/. Ale také můžeme snižovat náklady na účast v programu pro hráče, jejichž rodiče by si nemohli dovolit takové aktivity pro své dítě.

 

Tím, že firmy využívají našich služeb, tím podporují i tuto práci a dávají ji šanci pro budoucnost!

 

Jsme za naše partnery vděční.

Děkujeme!

 

/více informací o IYB Farm - www.iyb-farmers.com/

Rok 2014

S novým rokem nejde jen o čas plnění předsevzetí, ale především o položení nového prostoru pro cestu životem. Pokud máme nějaký cíl, pak je to cesta za něčím. Zda úspěšně dojdeme a dokážeme, záleží hodně na tom, zda budeme respektovat a slyšet na výzvu „TEĎ".

Čím více budeme pracovat v programu „POTOM", tím spíše se nám cíle budou vzdalovat a nakonec nedojdeme nikam.

Promrhat hodiny a dny je hazard, který může bolet a může ubližovat! Naopak aktivita a nadprůměrné úsilí vás mohou obdarovat skvělými úspěchy.

Tak mnoho zdaru!

 

 

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu.

Henry Ford

 

Efektivní vzdělávání

 

 

Otevřeme-li jakékoliv periodikum zaměřené na management, firemní rozvoj, podnikání a moderní řízení, tak se neustále setkáváme s hesly jako: Myslet jinak, Management jinak, Efektivní vzdělávání, Personální práce = pilíř pevných základů budoucnosti, aj.

 

Smyslem firemního vzdělávání je posunout firmu dále, zlepšit stávající, zefektivnit, dostat se před konkurenci, ale třeba i projev úcty a vážení si svých zaměstnanců.

 

Je zbytečné vyhazovat peníze za školení, vzdělávání!

Zbytečné, pokud skutečně nevíme, co potřebujeme, kam chceme firmu posunout, jaké jsou naše cíle!

 

Dobrou vizitkou každé firmy je, pokud umožňuje svým zaměstnancům osobní a profesní rozvoj! Špatnou vizitkou firmy je, pokud nepovažuje vzdělávání za potřebné, ale stejně tak je špatnou vizitkou stav, kdy firma školí, ale na výkonu zaměstnanců, manažerů a kondici firmy to není vidět!

 

Rokem 2013 končí vlastně jedna z podstatných etap podpory firemního vzdělávání z evropských strukturálních fondů. Jak velký efekt tato etapa přinesla do proškolených firem, to ukáže nejbližší budoucnost. Ostatně je to dobrá otázka pro vedení proškolených firem.

Pokud od základu přistoupily k tomuto procesu zodpovědně a jejich školící partner odvedl poctivou práci, pak efekt musí být pozitivní! Pokud tomu tak nebylo a není, pak šlo o zbytečný čas a vyhozené peníze.


Nevyhazujte peníze za školení!

Vzdělávejte efektivně!

 

Také pro období 2014-2020 jsou a budou připraveny evropské operační programy, zaměřené na firemní vzdělávání!

 

Náš tým je připravený být efektivním a vysoce odborným partnerem pro firmy, které chtějí obstát, růst, zlepšovat se, vyhrávat!  Nejsme týmem teoretiků a zlatokopů pasoucích se na evropských fondech!

 

Do každého projektu vzdělávání dáváme bohaté praktické znalosti z osobních manažerských zkušeností a cílem je nám vždy skutečný positivní efekt u partnera, který se pro spolupráci s námi rozhodne.

 

Těšíme se na vámi nastavenou laťku.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o ESF projektech pro nové období - zajímejte se - poradíme vám

 

OP Zaměstnanost 2014 - 2020

Obdobně jako v předchozích programových obdobích 2004 - 2006 a 2007 - 2013 bude i v období 2014 - 2020 podpora z fondů EU rozdělována prostřednictvím operačních programů. Jedním z nich je OP Zaměstnanost, jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

OP Zaměstnanost pokrývá oblasti:

 • podpory zaměstnanosti,
 • rovných příležitostí žen a mužů,
 • adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
 • dalšího vzdělávání,
 • sociálního začleňování a boje s chudobou,
 • modernizace veřejné správy a veřejných služeb a
 • podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Štíhlá výroba v malých a středně velkých firmách.

 

V tomto roce jsme provedli několik konzultací a seminářů na téma Štíhlá výroba či Lean Manufacturing ve firmách střední i malé velikosti.

 

Je snad takové školení, takové zaměření, určené jen pro velké firmy?

Není!

 

Základem je, jak celou problematiku uchopíme!

 

Štíhlá výroba není nějakým celistvým segmentem, který se uchopí, aplikuje - a je vše vyřešeno.

 

Každá firma chce mít zisk! Co s ním dále udělá, to je jinou kapitolou, ale „zisk“ je smysluplným cílem, který chce mít velká firma stejně, jako ta malá. Nejde však jen o zisk za každou cenu! To je krátkozraká strategie! – ačkoliv stále dost běžná.

 

Nouze, nebo spíše dnes přesněji řečeno „krize“, žel mnohé nenaučila tak správně myslet, natož postupovat a provádět změny, a tedy problémů spíše přibývá. A na velikosti firmy nezáleží.

 

Chyb v malých i středně velkých firmách je stále dost a přitom je to velká škoda. Velká část z těchto firem má nejen velký potenciál, ale i šanci prosperovat i v této centralisticky a makroekonomicky myslící a žijící společnosti.

 

Někdy stačí málo, a firma chytne druhý či nový dech a výsledky se dostaví velmi brzy.

 

Štíhle přemýšlet, obchodovat i vyrábět se vyplatí – jen je třeba dodržovat základní pravidla!

 

Využijte možností grantů a podpor i pro vaši menší firmu a udělejte ten správný krok kupředu!

 

Má to smysl!

 

Vzdělávání v sociálních službách

 

 

Kdykoliv mám před sebou frekventanty kurzů ze sociálních oblastí, často mě povzbuzuje citelný rozdíl přístupu ke vzdělání i práci samotné.

 

Mluvíme-li zde o úrovni asistentů v sociální službě, tak se jedná, z hlediska mzdové politiky, a tedy i pracovního zařazení, o úrovni stejné, jako jsou řadoví pracovníci, operátoři výroby, základní firemní pracovní síla. Asi je dobré dodat: „Žel!“

 

Je, z pohledu lektora, rozdíl mezi těmito skupinami?

 

Ze své zkušenosti mohu říci, že v mnoha případech ano. Zažil jsem již mnoho otřesných případů vzdělávání výrobních operátorů, kteří dávali všemi způsoby najevo, jak je nějaké vzdělávání otravuje, jak je pro ně zbytečné, jak nic takového nepotřebují. Naopak v sociální službě potkávám lidi, kteří chtějí umět, rozumět, rozšiřovat si obzor – chtějí být připraveni.

 

Paradoxem bývá, že velmi často asistenti v sociální službě mají nižší mzdové ohodnocení, než-li ti výrobní pracovníci, a přesto jejich přístup ke vzdělávání, je tak rozdílný.

Důvodů je několik. Můžeme začít u špatné komunikace managementu směrem k podřízeným, nesprávná personální práce, nefungující strategie firemní kultury,…….. Ale ani v sociální sféře nebývá vždy management, či samotná firemní kultura ideální.

 

Asi největším problémem zůstává charakter a vnitřní kultura u většiny lidí.

 

Zajímavým zjištěním zůstává, že do sociální oblasti často přichází lidé, které zklamala, zbavila se jich, nebere je, právě ta oblast produkční, výrobní.

Nehodí se tam?

Problém je někde úplně jinde!

 

Z nějakého nepochopitelného důvodu se produkční a výrobní oblast čím dál více tváří jako by lidi/zaměstnance nepotřebovala, a tedy se kupí množství chyb v komunikaci, personální práci, vzdělávání, myšlení manažerů, aj.

 

Vzdělávání v sociálních službách má jednu velkou přidanou hodnotu. Práce s lidmi je přímo hlavním zaměřením a cílem. A to, že se jedná o lidi s problémy, v těžkých situacích, či psychickém rozpoložení, to vše ještě umocňuje. O to větší radostí a výzvou je podobné vzdělávání, i přístup frekventantů, pro samotného lektora.

 

Takové školení skutečně potěší.

Proto se do této sféry rád vracím.

 

Libor Chrášťanský

 

Rozvoj zaměstnanců Haas

 

Projekt ESF - Rozvoj zaměstnanců Haas - jsme úspěšně ukončili

 

S koncem roku 2012 jsme uzavřeli dva roky intenzivní podpory a rozvoje všech zaměstnanců této významné evropské firmy a jejich českého střediska.

Postavený projekt byl hodnocen jako jeden z nejlépe připravených a postavených v rámci tohoto operačního projektu ESF - Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

 

Web je stále ve výstavbě

Přátelé, na stránkách webu budeme postupně doplňovat informace o našem týmu a našich projektech. Děkujeme za shovívavost. Pokud vám chybí nějaká informace – ZEPTEJTE SE!
Rádi komunikujeme s těmi, kteří mají zájem posunout svou firmu, svůj tým i svůj osobní potenciál dále a výše. Kontaktujte nás!

 

Start nového webu

Milí přátelé. StartUP Team aktivuje nový web. Doufáme, že se vám jeho design líbí. Chceme udržet pozitivní charakter naší práce a kontaktu s partnery a chceme, aby naše projekty měly vždy tu správnou přidanou hodnotu. Při naší dlouholeté praxi podpory firem a jednotlivců v jejich rozvoji, jsme vždy pozorně sledovali jak moderní prvky, vývoj společnosti, nové trendy, ale zachovávali si i selský rozum, abychom mohli vždy pomoci budovat základy, které mají pevnou strukturu. V tom chceme a budeme i nadále pokračovat.
Libor Chrášťanský – manažer StartUP Team

 
Novinky

Aktuality

20.06.2019
sport as a tool for corporate development - offer
t   Nabídněte si! Nabídněte dál! Skrze sport jsme v projektu IYB Farm formovali pro osobní i profesní život více jak 1500 mladých hráčů z více jak 12ti států světa. A chceme stejně tak formovat jednotlivce a firemní týmy, aby získaná teorie, kterou předávají mnohá školení a semináře, mohla lépe chápat a uvědomovat si skutečnou praxi akce. Zájem a společný dialog, přinese produkt, přesně...

Napište nám

Kontakt

 • StartUP Team
 • Potoční 1224/11
 • 373 16 Dobrá Voda u CB
 • tel.: +420 387 423 635
 • mob.: +420 728 875 489
 • email: info@startupteam.cz

Podporujeme

iyb-farmers.com >