!Stará verze prohlížeče

Používáte starou verzi prohlížeče Internet Explorer pro který není tento web plně optimalizovaný. Stahněte a nainstalujte si prosím zde nejnovější verzi

EN Microsite
Nabídka
Liniový management

Základní úroveň postavení manažerů.

Linioví manažeři jsou odpovědní za správu a řízení činností, které přímo přispívají k produkci výrobků a služeb. Jsou přímými nadřízenými výkonných pracovníků.

Liniový manažer operativně řeší každodenní chod výrobního útvaru. Specifikem je krátkodobé plánování, proto je tato úroveň označována též jako operativní management.

Až sem tak, jak praví slovník pojmů.

 

Základní a jednoduchý pohled na samotné linie řízení je následovný:

 

První linie - to jsou mistři a předáci, kteří řídí týmy provádějící operace a činnosti vyrábějící produkty a provádějící služby společnosti/podniku.

Přidělují a rozdělují úkoly, řídí pracovní toky, sledují kvalitu práce, řeší problémy zaměstnanců a informují střední a výkonné manažery o problémech a úspěších na základní úrovni v podniku.

 

Druhá linie / střední management - to je oblast vedoucích úseků spravujících výrobní, technické, personální a strategické procesy společnosti/podniku.

Jsou zodpovědní za plnění cílů stanovených vrcholovým managementem. Stanoví cíle pro svá oddělení. Motivují a pomáhají manažerům první linie při dosahování stanovených cílů.

 

Třetí linie / vrcholový management - jedná se o oblast zastřešenou vrcholovým týmem nejvyšších manažerů.

Vedoucí pracovníci na nejvyšší úrovni rozhodují o záležitostech, které mají vliv na celou firmu. Jejich zájem není soustředěn na každodenní aktivity v nižších liniích, ale více se soustředí na cíle pro organizaci a směřují společnost/podnik tak, aby byly naplněny. Každopádně jsou zodpovědní za výkon společnosti/podniku.

 

Pokud něco není v pořádku, tak to není prvotně chyba zaměstnanců/členů týmů, ale reprezentuje to manažerské schopnosti jednotlivých manažerů všech linií! Nikdo není dokonalý, ALE je potřeba mít snahu zlepšovat se!

 

Stále se opakující chyby:

 

Sebeuspokojení

Delegování a důvěra / stále nefunguje

Moje kancelář - můj hrad / musím být k dispozici

Zbytečné schůzování

Špatně stanovené a vy-komunikované cíle

Více hodin, nižší produktivita / řízení efektivity

Umět ocenit správným způsobem / manažerský základ

Pokulhávající zpětná vazba

Otevřenost - přátelství v. autorita / přetrvávající problém

Pochopení správné motivace / podceňovaná strategie

Chaotický nábor - zmatená personalistika / bolest současnosti

Příklad k následování / chceme, co sami neděláme

Nerozumím své roli / základ autority

 

StartUP Team je připravený využít své schopnosti ke správnému fungování vašich podnikových linií i lidí v nich.

 
Novinky

Aktuality

20.06.2019
sport as a tool for corporate development - offer
t   Nabídněte si! Nabídněte dál! Skrze sport jsme v projektu IYB Farm formovali pro osobní i profesní život více jak 1500 mladých hráčů z více jak 12ti států světa. A chceme stejně tak formovat jednotlivce a firemní týmy, aby získaná teorie, kterou předávají mnohá školení a semináře, mohla lépe chápat a uvědomovat si skutečnou praxi akce. Zájem a společný dialog, přinese produkt, přesně...

Napište nám

Kontakt

  • StartUP Team
  • Potoční 1224/11
  • 373 16 Dobrá Voda u CB
  • tel.: +420 387 423 635
  • mob.: +420 728 875 489
  • email: info@startupteam.cz

Podporujeme

iyb-farmers.com >